Het bestuur

LV-Boxing is een vereniging met een bestuur.

Voorzitter LV-Boxing

Nabil Sadeqi

 • Leiden van vergaderingen
 • Coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de stichting of vereniging, noodzakelijke werkzaamheden
 • Opstellen van het jaarverslag.

Te contacteren via contact@lv-boxing.nl

Assistent voorzitter

Doriano

 • Essentiële ondersteuning voor de voorzitter
 • Bewaker van orde

  Te contacteren via doriano@lv-boxing.nl

  Secretaris LV-Boxing

  Camiel Bos

  • Integriteit van de acties van het bestuur controleren en bewaken
  • Voorbereiden en notuleren van vergaderingen
  • Presenteren van het jaarverslag
  • Publieke relaties en promotie van de boksvereniging

  Te contacteren via secretaris@lv-boxing.nl

  Bestuurslid LV-Boxing

  Bjorn van Haarlem

  • Wedstrijdboksers begeleiden
  • Ondersteuning van de voorzitter en trainers

  Te contacteren via contact@lv-boxing.nl

  Penningmeester LV-Boxing

  Hila Habib

  • Bijhouden en bewaken van de financiële administratie
  • Opstellen van begroting en beheer van de rekening en kas van de vereniging
  • Presentatie financiële verslagen aan bestuur

  Te contacteren via penningmeester@lv-boxing.nl